Zaproszenie na szkolenie pn. „Współpraca z trudnym Klientem i sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych” 04.09.2019r.

Opolska Izba Gospodarcza i  Instytut Komunikacji O-Media zapraszają na szkolenie pn. „ Współpraca z trudnym Klientem i sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych”,  które odbędzie się w dniu  04 września br. (środa) o  godzinie 09.00 do 16.00 w  sali szkoleniowej Opolskiej  Izby Gospodarczej przy ulicy Krakowskiej 39   w Opolu, II piętro.

Celem szkolenia, prowadzonego w oparciu o proces grupowy, jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie budowania kontaktu z klientami i współpracownikami, ze szczególnym uwzględnieniem barier komunikacyjnych, z zastosowaniem technik negocjacji i mediacji.

Program szkolenia :

Współpraca z trudnym klientem cz. I  – 4 godz. 

 1. Psychologiczne aspekty relacji z trudnym klientem i współpracownikiem. Źródła  i mechanizmy zachowań klientów i współpracowników przejawiających tendencje agresywne, roszczeniowe  i inne, rozwój zachowania agresywnego, osobowość i agresja u dorosłych ludzi.
 1. Agresja fizyczna – kwestie bezpieczeństwa. Kontrola i prewencja zachowania agresywnego.
 2. Analiza własnych trudności w relacji z trudnym klientem i agresywnym.
 3. Budowanie zasobów osobowych do efektywnego radzenia sobie w trudnych kontaktach z klientami. Sposoby reagowania na zachowania klientów, reakcja na obiekcje i zastrzeżenia, reagowanie na oceny krytyczne. Obrona przed atakiem osobowym i krytyką.
 4. Techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami. Sposoby unikania sporów.

Sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych cz. II. 4 godz.

 1. Psychologiczny mechanizm powstawania konfliktu.
 2. Techniki i narzędzia wykorzystywane w rozwiązywaniu konfliktów.
 3. Sztuka zbliżania stanowisk, docierania do potrzeb i budowania porozumienia.
 4. Przyczyny konfliktów w organizacji oraz ich rodzaje
 5. Strategie rozwiązywania konfliktów w pracy.
 6. Zasady negocjacji nastawionych na współpracę.

 

Szkolenie przeprowadzone będzie  w oparciu o prezentację multimedialną

CENA:    Dla członków Opolskiej Izby Gospodarczej –  250 PLN  + VAT

Dla pozostałych uczestników – 300 PLN +  VAT

(23 % VAT  jeżeli szkolenie nie jest opłacone ze środków publicznych)

 

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Opolską Izbę Gospodarczą w Opolu, serwis kawowy. Na szkoleniu otrzymają Państwo fakturę z 7 dniowym terminem płatności.

 

Szkolenie prowadzić będzie:

Ewa Kosowska-Korniak – dr prawa, specjalista ds. public relations, dziennikarka, wykładowca akademicki– WSB we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu. Ewa Kosowska-Korniak to trener warsztatu umiejętności psychospołecznych z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu. Dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji  przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. Trener mediacji VCC. Posiada bogate doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w warsztatach kompetencji psychospołecznych, umiejętnie łącząc techniki warsztatowe z wiedzą prawniczą, doświadczeniem dziennikarskim oraz praktyką w sferze public relations. Jej mocnym atutem są m.in. szkolenia dot. komunikacji  w sytuacjach kryzysowych, rozwiązywanie konfliktów medialnych, dyplomacja w komunikacji – stanowiące autorskie połączenie doświadczenia dziennikarskiego i piarowskiego z wiedzą prawniczą oraz umiejętnością rozwiązywania konfliktów i prowadzenia mediacji.

 

Uwaga!!!  Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 02 września br. ( poniedziałek)

 

 

Pliki do pobrania: 

Formularz zgłoszeniowy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram