Dlaczego warto

zostać członkiem Opolskiej Izby Gospodarczej?

Kto
może zostać członkiem?

Członkiem może być każdy podmiot gospodarczy, który wnosi wkład w urzeczywistnienie celów Izby i daje rękojmię ich realizacji. Przyjęcie podmiotów gospodarczych w poczet członków Izby następuje na podstawie Uchwały Zarządu Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. Od uchwały Zarządu Izby odmawiającej przyjęcia w poczet, członków zainteresowany może odwołać się do Rady Izby w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia.

 

silny samorząd gospodarczy

Promocja

Promocja

Forum Opolskiego Biznesu: artykuły eksperckie, treści reklamowe. Magazyn dociera do członków, wszystkich decydentów w regionie oraz do większości przedsiębiorców w województwie opolskim.

Udział w prestiżowych konkursach: Laury Umiejętności i Kompetencji, Opolska Nagroda Jakości.

Co dla członków ?

Dostęp do:

  • Usług z zakresu PR & Marketing,
  • Szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów
  • Legalizacji dokumentów
  • Sądu Arbitrażowego 
  • Bezpłatnych porad finansowych, prawnych, podatkowych i biznesowych
  • Aktualności i informacji dotyczących istotnych wiadomości dla przedsiębiorców, zaproszeń oraz różnych publikacji rozsyłanych przez Izbę pocztą elektroniczną
  • Możliwość powoływania się na fakt przynależności do Opolskiej Izby Gospodarczej w kontaktach gospodarczych oraz posługiwania się logo Izby lub znakami graficznymi poświadczającymi członkostwo.

bezpłatnie

spotkania B2B, udział w spotkaniach członków, możliwość prezentowania działalności w czasie spotkań klubowych, dostęp do bazy danych

Bezpłatnie

konsultacje z ekspertami Izby w zakresie dotacji, porad biznesowych, prawnych, podatkowych innych w zależności od możliwości Izby

bezpłatnie

udział w wybranych wydarzeniach organizowanych przez Izbę, spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, pracach komisji działających przy OIG
satysfakcja z przynależności
97%
satysfakcja z usług
96%
satysfakcja z kosztów
98%

Opolska Izba Gospodarcza zgłasza reprezentantów firm do konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.

Opolska Izba Gospodarcza jest miejscem, do którego spływa informacja gospodarcza. Tu można nawiązać kontakty i wymienić doświadczenia.


 Opolska Izba Gospodarcza udziela swoim Członkom rekomendacji.

 

Kontakt

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 

zadzwoń: 77 4417669
mob.: 600 433 458

napisz: oig@oig.opole.pl

przyjdź do nas:

Opolska Izba Gospodarcza

ul. Krakowska 39, 45-075 Opole

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram