Dlaczego warto

zostać członkiem OIG ?

Kto
może zostać członkiem?

Członkiem może być każdy podmiot gospodarczy, który wnosi wkład w urzeczywistnienie celów Izby i daje rękojmię ich realizacji. Przyjęcie podmiotów gospodarczych w poczet członków Izby następuje na podstawie Uchwały Zarządu Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. Od uchwały Zarządu Izby odmawiającej przyjęcia w poczet, członków zainteresowany może odwołać się do Rady Izby w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia.

 

1

nowa perspektywa

2

nowi kontrahenci

3

nowe Kierunki

silny samorząd gospodarczy

Zrzeszamy ponad 400 firm.
Warto dołączyć do najlepszych!

Promocja

Promocja

Forum Opolskiego Biznesu: artykuły eksperckie, treści reklamowe. Magazyn dociera do członków, wszystkich decydentów w regionie oraz do większości przedsiębiorców w województwie opolskim.

Udział w prestiżowych konkursach: Laury Umiejętności i Kompetencji, Opolska Nagroda Jakości.

Co dla członków ?

Dostęp do:

 • Usług z zakresu PR & Marketing,
 • Szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów
 • Legalizacji dokumentów
 • Sądu Arbitrażowego 
 • Bezpłatnych porad finansowych, prawnych, podatkowych i biznesowych
 • Aktualności i informacji dotyczących istotnych wiadomości dla przedsiębiorców, zaproszeń oraz różnych publikacji rozsyłanych przez Izbę pocztą elektroniczną
 • Możliwość powoływania się na fakt przynależności do Opolskiej Izby Gospodarczej w kontaktach gospodarczych oraz posługiwania się logo Izby lub znakami graficznymi poświadczającymi członkostwo.

 

Możliwość udziału w pracach

 • Komisji Trójstronnej przy Wojewodzie Opolskim,
 • Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych,
 • Powiatowej Rady Zatrudnienia,
 • Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,
 • Komisji Konkursowej Opolskiej Marki organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
 • Powiatowej Rady do spraw osób niepełnosprawnych przy Prezydencie miasta Opola,
 • Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu.

bezpłatnie

spotkania B2B, udział w spotkaniach członków, możliwość prezentowania działalności w czasie spotkań klubowych, dostęp do bazy danych

Bezpłatnie

konsultacje z ekspertami Izby w zakresie dotacji, porad biznesowych, prawnych, podatkowych innych w zależności od możliwości Izby

bezpłatnie

udział w wybranych wydarzeniach organizowanych przez Izbę, spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, pracach komisji działających przy OIG
satysfakcja z przynależności
97%
satysfakcja z usług
96%
satysfakcja z kosztów
98%

Opolska Izba Gospodarcza zgłasza reprezentantów firm do konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich.

Opolska Izba Gospodarcza jest miejscem, do którego spływa informacja gospodarcza. Tu można nawiązać kontakty i wymienić doświadczenia.


 Opolska Izba Gospodarcza udziela swoim Członkom rekomendacji.

 

Dokumenty do pobrania

Masz pytania?
Potrzebujesz dodatkowych informacji? 

zadzwoń: 77 4417669
mob.: 600 433 458

napisz: oig@oig.opole.pl

przyjdź do nas:

Opolska Izba Gospodarcza

ul. Krakowska 39, 45-075 Opole

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram