Doradztwo Prawne i Podatkowe dla Firm

Masz problem prawny lub podatkowy?
Tu znajdziesz pomoc i listę kancelarii, które pomogą rozwiązać problem!

W ramach doradztwa prawnego i podatkowego Opolskiej Izby Gospodarczej dla firm członkowskich – pierwsza porada prawna lub podatkowa jest bezpłatna. 

 

LISTA KANCELARII, KTÓRE BIORĄ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 

1. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Kuczyński
specjalizuje się w przeprowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych małych i średnich firm. Kancelaria proponuje rozwiązania pozwalające na stabilizację sytuacji finansowej firmy, a w szczególności na zrestrukturyzowaniu zobowiązań i ochronę przed upadłością. W ramach wskazanych postępowań gwarantuje redukcję zobowiązań nawet o 30%, ochronę przed firmami windykacyjnymi, komornikiem oraz gwarantuje wstrzymanie rat nawet do 24 miesięcy.

Dla członków Opolskiej Izby Gospodarczej analiza sytuacji pod kątem restrukturyzacji przedsiębiorstwa Kancelaria wykonuje bezpłatnie.


2. Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Wączek z siedzibą w Opolu

Zakres specjalizacji:

 • prawo gospodarcze
 • prawo handlowe
 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • prawo holdingowe
 • konstruowanie i weryfikacja umów
 • KRS
 • prawo pracy
 • prawo karne
 • prawo rzeczowe
 • prawo zobowiązań
 • prawo spadkowe
 • prawo rodzinne i opiekuńcze

3. Kancelaria Podatkowa Elżbieta Konopka

Doradztwo podatkowe w zakresie:

 • podatku dochodowego od osób prawnych VAT, PIT, CIT – analiza podatkowa i prawna umów pod kątem skutków podatkowych, doradztwo w zakresie możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu, amortyzacja podatkowa,
 • schematów podatkowych – przeprowadzanie audytów, identyfikowanie oraz raportowanie schematów podatkowych,
 • cen transferowych – sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, rozpoznawanie ryzyka podatkowego przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, planowanie i restrukturyzacja rozliczeń,
 • optymalizacji podatkowych – pomoc w wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej i zysków kapitałowych, wdrażanie ulg podatkowych, przygotowanie optymalnych fiskalnie scenariuszy restrukturyzacyjnych,
 • ulg na innowacje – wdrażanie ulgi B+R oraz ulgi IP-BOX, obejmujące m.in. mapowanie kosztów kwalifikowanych, pozyskiwanie interpretacji indywidualnych potwierdzających prawo podatnika do korzystania z ulg podatkowych, sporządzanie ewidencji kosztowych, czasu pracy,
 • audytów podatkowych – zarówno okresowych, jak i jednorazowych badań prawidłowości rozliczeń podatkowych, w tym sporządzanie opinii prawnych i rekomendacji,
 • postępowania podatkowego – pomoc w przygotowaniu do kontroli, reprezentowanie podczas czynności przed organami podatkowymi,
 • restrukturyzacji – ocena planowanej restrukturyzacji pod kątem ryzyka  i korzyści podatkowych, pomoc w wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej i zysków kapitałowych, wdrażanie ulg podatkowych, przygotowanie optymalnych fiskalnie scenariuszy restrukturyzacyjnych.

W ofercie znajduje się również usługa „Doradca podatkowy dla biura rachunkowego”, czyli możliwość regularnego korzystania przez biura rachunkowe z usług doradczych, świadczonych przez naszych specjalistów, w ramach ustalonego, miesięcznego pakietu.

 

4. Kancelaria Adwokacka Adwokat Paulina Helińska

 

Specjalizuję się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z zakresu prawa: gospodarczego, handlowego, cywilnego, pracy, karnego, a także z zakresu prawnych aspektów działań IT i nowych technologii (w tym sztucznej inteligencji).

 

Zakres świadczonych usług:

 

PRAWO SPÓŁEK

Świadczę usługi w zakresie doradztwa prawnego w procesie zakładania oraz prowadzenia Spółek wszelkiego rodzaju na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ustanawiania ich oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń, a także ich likwidacji.

UMOWY HANDLOWE

Sporządzam różnego rodzaju umowy dla krajowych i międzynarodowych transakcji biznesowych. Uczestniczę w negocjacjach, w szczególności skupiając się na wyszczególnieniu oraz zabezpieczeniu rożnego rodzaju ryzyk, łącznie z możliwymi zagrożeniami.

PRAWO PRACY

Asystuję w sporządzaniu dokumentów związanych z zatrudnieniem przez cały czas trwania zatrudnienia. Jestem gotowa służyć pomocą w trudnych problematycznych sytuacjach np. doradzam w zakresie rozwiązywania umów o pracę, Reprezentuję Klientów przed sądem pracy w sprawach z zakresu prawa pracy przed wszystkimi instancjami. Wspomagają personel zagraniczny w zakresie biznesowej imigracji (legalizacji wykonywania pracy oraz ich pobytu na terytorium RP).

PROCESY SĄDOWE (CYWILNE, KARNE)

Doradzam w zakresie rozwiązywania sporów przed sądami cywilnymi. Reprezentuję Klientów w postępowaniach karnych i wykroczeniowych jako obrońca. Reprezentuję  Klientów na każdym etapie spraw, od kompleksowych przygotowań oraz zarządzania, zbierania dowodów oraz składania wniosków w danej sprawie do negocjacji oraz uczestnictwa w postępowaniu oraz w fazie końcowej w wykonywaniu orzeczeń. Zapewniam także najwyższej jakości pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń pieniężnych na drodze postępowania polubownego, sądowego, egzekucyjnego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram