Cennik usług legalizacyjnych

(dotyczy eksportu)

 

Lp.Czynności legalizacyjneCena PLN

Stawka 

VAT w %*

1.

Legalizacja dokumentu handlowego związanego z
eksportem towarów

100

0

 

2.

Legalizacja dodatkowych kopii dokumentu handlowego
związanego z eksportem towarów (powyżej 4),

20

0

 

3.

Dodatkowa legalizacja każdej strony legalizowanego
dokumentu handlowego związanego z eksportem
towarów

70

0

 

4.

Przygotowanie wniosku o legalizację dokumentów
handlowych związanych z eksportem towarów

60

0

 

5.

Przygotowanie dokumentów rejestracyjnych firmy do
wniosku o legalizację dokumentów handlowych
związanych z eksportem towarów

30

0

 

6.

Wystawienie świadectwa potwierdzającego
niepreferencyjne pochodzenie towaru na formularzu
Krajowej Izby Gospodarczej

125

0

 

* W przypadku potwierdzania lub/i wystawiania dokumentów do krajów Unii Europejskiej
stawka podatku VAT wynosi 23%

 

 

Cennik usług legalizacyjnych

(dotyczy importu)

 

Lp.

 

Czynności legalizacyjne

 

Cena

w PLN

Stawka

VAT w %

7.

Legalizacja dokumentu handlowego związanego z
importem

150

23

 

8.Przygotowanie dokumentów i analiza wniosku o
legalizację dokumentów handlowych związanych z
importem
10023

Cennik obowiązuje od 01.07.2023 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram