Członkowie Opolskiej Izby Gospodarczej

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z          ^

Firma prowadzi swoją działalność w ramach branży Agencje pośrednictwa pracyFuture Południe Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w województwie opolskim. Firmę Future Południe Sp. z o.o. znajdziesz pod adresem 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Sienkiewicza 1 lok. 4A. Wysoki poziom wiedzy i kompetencji firmy, wynikający z wieloletniej działalności w branży, zapewni klientom Future Południe Sp. z o.o., spełnienie oczekiwań i realizację powierzonych jej projektów.

HDT-Polska sp. z o. o.

Adres: ul. Kolejowa 1, 46-040 Ozimek

Telefon / fax: tel. 77 402 71 95, fax. 77 402 63 50

E-mail: biuro@hdt-polska.pl

Strona www: www.hdt-polska.pl

HMJ sp. z o.o.

ul. Jesionowa 15/7
45-409 Opole

HR Support Barbara Zawieska
ul. Piwowarska 15/24, 49-300 Brzeg
tel. 668 145 172
Kompleksowe usługi wsparcia dla firm, obejmujące doradztwo biznesowe, obsługę kadrowo-płacową oraz wsparcie organizacyjne.

 

Biuro Konsultingowo-Projektowe LECH-DESIGN

Właściciel: Leszek Chuchro

Adres: ul. Iwaszkiewicza 11, 46-100 Namysłów

Telefon / fax: tel. 513 178 244

E-mail: leo32@poczta.onet.pl

LIGHTSYSTEM

Właściciel: Szymon Budny

Adres: ul. Domańskiego 29, 45-819 Opole

Telefon / fax: tel. 601 405 624

E-mail: biuro@lightsystem.pl

Strona www: www.lightsystem.pl

LINKAZJA sp. z o.o.

ul. Wolności 38

46-090 Popielów

PHU Władysław PABINIAK

Właściciel: Władysław Pabiniak

Adres: ul. Bohaterów Warszawy 17, 46-100 Namysłów

Telefon / fax: tel. 501 277 512, fax. 77 410 51 91

E-mail: pabianiak@poczta.fm

Pracownia Badawczo-Rozwojowa Waldemar Fedak

ul. Długa 3,

49-300 Brzeg

biuro.pbrwf@gmail.com

PRO KING Piotr Królewicz

Właściciel: Piotr Królewicz

Profil: usługi internetowe

Adres: ul. ks. Konstantego Damrota 10/6, 45-064 Opole

Telefon / fax: tel. 606 900 489

E-mail: biuro@proking.pl

Klub Integracyjny „PROMIEŃ”

Właściciel: Łucyna Żur-Lamla

Adres: ul. Góra Św. Anny 21a, 47-330 Zdzieszowice

Telefon / fax: tel. 77 484 24 63

E-mail: klub@post.pl

ProSilence

Właściciel: Krzysztof Kręciproch

Adres: ul. Spychalskiego 13/112, 45-716 Opole

Telefon / fax: tel. 606 375 287, fax. 77 550 11 43

E-mail: prosilence@prosilence.pl

Strona www: www.prosilence.pl

Przedsiębiorstwo Usługowe „ŁUT”

Właściciel: Edward Łęczycki

Adres: ul. Krapkowicka 4, 45-715 Opole

Telefon / fax: tel. 601 574 444

E-mail: edward.leczycki@silesianaopp.pl

Raypol-Impex Zdzisław Rajczyk

Właściciel: Zdzisław Rajczyk

Adres: ul. Katowicka 23, 49-305 Brzeg

Telefon / fax: tel. 77 411 57 30

E-mail: zrajczuk3@gmail.com

REMSIL Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna

Właściciel: Andrzej Kizielewicz

Adres: ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski

Telefon / fax: tel. 77 451 63 23, fax. 77 451 63 28

E-mail: andrzej.kizielewicz@wp.pl

SABIO EXPERT MYKHAILO MUDRYI

ul. Szymona Koszyka 29/37

45-720 Opole

sabioexpert@gmail.com

 

 

SKRZYDŁA - Oleksandra Altufieva

ul. Krakowska 37

45-075 Opole

Opole, ul. Damrota 4
45-064 Opole
durszulka@tlen.pl; tel. 530557304

O F E R T A   S P Ó Ł D Z I E L N I

Spółdzielnia Socjalna „opole”  powołana została w marcu 2014 roku w ramach projektu „Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a swoją działalność rozpoczęła w maju 2014 roku. Założycielami „opola” są osoby bezrobotne z terenu powiatu opolskiego. Celem statutowym Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy, poprzez wspólne prowadzenie przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  których kwalifikacje zawodowe są niewystarczające dla samodzielnego poruszania się po rynku pracy.

Realizując cele i zadania polityki ekonomii społecznej tym samym jej rolę  jako politykę integracji społecznej, w ramach której osoby zagrożone wykluczeniem społecznym  mogą uzyskać możliwości i zasoby niezbędne do uczestnictwa w życiu ekonomicznym i społecznym jako Spółdzielnia Socjalna włączamy się w realizację kierunków strategii rozwoju ekonomii społecznej, której zadaniem  jest:

 • tworzenie nowych miejsc pracy użytecznych społecznie,
 • integrowanie osób z problemami społecznymi,
 • rozwój trwałej gospodarki lokalnej i regionalnej.

Spółdzielnia socjalna?, co to takiego?,  jacy ludzie tam pracują?, to najczęściej zadawane pytania w kontaktach biznesowych. Podmiot ekonomii społecznej  brzmi inaczej – bez negatywnych skojarzeń.

Największe bolączki podmiotów ekonomii społecznych można wypracować przy współudziale wszystkich jednostek samorządu terytorialnego poprzez:

 • budowanie pozytywnego wizerunku zamawiającego jako podmiotu sprzyjającego zatrudnianiu osób biorących udział w realizacji zamówienia publicznego,
 • stosowanie przepisu przez podmioty przy zakupie usługi poniżej 30 tyś. euro mogą zastrzec wykonanie zamówienia do spółdzielni socjalnej,
 • zamianę z umów cywilnych i zabezpieczenie umów o pracę,
 • wypracowanie standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji usług społecznie użytecznych,
 • informacje i poszerzenie wiedzy usługodawców i urzędników w  zakresie korzyści ze stosowania klauzul społecznych i pracowniczych oraz funkcjonowania  spółdzielni socjalnych na rynku pracy.

Spółdzielnia  nasza zatrudnia średnio 11 osób w różnych formach nawiązywania stosunków pracy i  różnym wymiarze czasu pracy.
Prowadzimy działalność w zakresie szeroko rozumianych usług porządkowych i utrzymania czystości;

 • w budynkach mieszkalnych,
 • szkołach,
 • uczelniach wyższych,
 • obiektach administracji publicznej,
 • oraz terenów wokół budynków,
 • doraźne doczyszczanie po remontach,
 • budowach,
 • porządkowaniu hal produkcyjnych,
 • budynków przemysłowych i bloków mieszkalnych.

Usługi nasze wykonujemy wykwalifikowaną kadrą, nowoczesnym i specjalistycznym sprzętem zapewniającym najwyższe standardy jakości wykonania, ergonomii i funkcjonalności.

Największymi barierami funkcjonowania Spółdzielni jest niedostosowane prawo w zakresie zamówień publicznych do rzeczywistych możliwości ekonomicznych i organizacyjnych w związku z powyższym  napotyka bariery z zakresu:

 • zbyt krótkiej działalności,
 • wniesienia wysokiego wadium lub poręczeń,
 • w razie wygrania wniesienie kaucji np. 5% wartości kontraktu,
 • wysokich kwot z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • nie zamieszczanie przez zamawiających w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dodatkowych kryteriów oceny ofert np. (ekologiczne środki chemiczne ),
 • brak kryterium uwzględniające aspekty społeczne itp.

Jako Spółdzielnia Socjalna pomagamy ludziom bezrobotnym, wykluczonym z problemami społecznymi i rodzinnymi wejść ponownie na rynek pracy. Zdobyć kwalifikacje i wiedzę oraz aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Uważamy, że niskie poczucie odpowiedzialności instytucji publicznych za sprawy społeczne, marginalizacja spraw pracowników (bezrobotnych), słaby rozwój podmiotów ekonomii społecznych,   nie pozwolą przywrócić w instytucjach publicznych myślenia kategoriami dobra pracowników jakości świadczonych przez nich usług, tylko ceną.

Wprowadzono przepis, w którym przy zakupie usług poniżej progu stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, można zastrzec wykonanie zamówienia do spółdzielni socjalnych.

Szukamy wsparcia i zrozumienia dla istoty działania  spółdzielni socjalnych w naszym regionie.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „SZYŁKO”

Właściciel: Andrzej Szyłko

Adres: ul. Ogrodowa 3, 49-340 Lewin Brzeski

Telefon / fax: tel. 600 275 022

E-mail: pbszylko@wp.pl

Usługi Doradczo - Szkoleniowe BHP Wróbel, Brzeg Ewa i Marcin Wróbel

ul. Morcinka 7 m3
49-300 Brzeg
ewa.wrobel@onet.pl

Biuro Ubezpieczeń VESTA Krystyna Poznań

Właściciel: Krystyna Poznań

Adres: Rynek 23, 46-100 Namysłów

Telefon / fax: tel. 608 085 248, fax. 77 410 34 10

E-mail: k.poznan@ag.ergohestia.pl

Vinci Group Sp. z o. o.

Adres: ul. Mikołaja Reja 12, 49-300 Brzeg

Telefon / fax: tel. 507 425 015

E-mail: biuro@vinci.info.pl

Strona www: www.vinci.info.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram