Fundacja Opolskiej Izby Gospodarczej

FUNDACJA

Misją Fundacji przy Opolskiej Izbie Gospodarczej jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych, pomoc przedsiębiorcom – członkom Opolskiej Izby Gospodarczej.

 

Działaniami chcemy edukować, inspirować, motywować, aktywizować, zrzeszać szczególnie młodych ludzi, wskazywać, że odwaga, kreatywność i inicjatywa są drogą do osiągnięcia sukcesu.

 • Promowanie idei przedsiębiorczości, w tym wspieranie rozwoju działalności gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i społecznej.

 

 • Upowszechnianie, we współpracy z właściwymi władzami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, wspieraniu nauki zawodów w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego.

 

 • Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej.

 

 • Organizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i wykluczonych zawodowo i społecznie.

 

 • Promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakładaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

 • Pomoc obcokrajowcom w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej na Terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 • Wspieranie i podejmowanie wszelkich działań mogących przysłużyć się rozwojowi przedsiębiorczości, a przede wszystkim:

 

Udzielanie pomocy przy kampaniach reklamowych nowopowstających podmiotów gospodarczych, wspieranie promocji nowo wdrożonych do produkcji technologii i produktów, popieranie rozwoju nowoczesnej myśli technicznej, zapewnienie kadrze zarządzającej podmiotami gospodarczymi dostępu do nowoczesnych osiągnięć w dziedzinie marketingu i zarzadzania.

 

Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwoju kontaktów i współpracy między przedsiębiorstwami i grupami zawodowymi, podejmowaniu działań służących zrównoważonemu, stabilnemu rozwojowi.

 

Skorzystanie z programów pomocowych UE oraz skupienie wokół siebie wiodących organizacji i partnerów rynkowych (krajowych i zagranicznych) w celu doskonalenia oferty produktów, usług i gotowych rozwiązań, wspierających działalność polskich podmiotów gospodarczych, zwłaszcza należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie informacji, usług i wdrożeń dotyczących: innowacji, finansów, prawa, nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Ludzie

Największą wartością Fundacji Opolskiej Izby Gospodarczej są ludzie i ich sprawy. Staramy się być aktywni, otwarci, pełni pasji i odważni. Nie boimy się podejmować wyzwań, dlatego udaje nam się realizować rozwojowe projekty, które wpływają na nas i otoczenie. Takie przeświadczenie towarzyszy nam od samego początku istnienia naszej organizacji.

 

Kreatywność

Jesteśmy zdolni tworzyć coś nowego i oryginalnego. Realizujemy projekty oraz znajdujemy rozwiązania, które często wydają się być trudne, a nawet niewykonalne. Przyjmujemy świeżą perspektywę, która pomaga znaleźć nowe, niekonwencjonalne rozwiązania. Kreatywne myślenie to proces, dzięki któremu powstają nowe idee, cenimy myślenie poza schematami. Chcemy spełniać marzenia oraz dajemy przestrzeń dla pomysłów i ich realizacji.

 

Jakość

Ciągłe i systematyczne zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie w mniejszym bądź większym stopniu wpływają na życie społeczeństwa. Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, jak najlepiej mierzyć jakość życia i które elementy są bardziej, a które mniej istotne. Dlatego chętnie uczymy się, dzielimy się doświadczeniami i korzystamy z wiedzy naszych poprzedników. Wymagamy dużo od siebie i innych, ale to ma istotny wpływ na budowanie marki Fundacji Opolskiej Izby Gospodarczej.

 

Zaangażowanie

Nasza Fundacja powstała z zaangażowania, pasji, chęci zmian i polepszenia sytuacji przedsiębiorców, a także osób zaangażowanych w działania Fundacji. Poprzez zaangażowanie społeczne przyciągamy ludzi ambitnych i przedsiębiorczych, którzy chcą pracować na rzecz innych oraz rozwijać się i zdobywać doświadczenie. Towarzyszy nam niezwykła determinacja a inicjatywy traktujemy jako wartość dodaną.

 

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i wykluczonych zawodowo i społecznie.

 

Promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakładaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Pomoc obcokrajowcom w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej na Terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Wspieranie i podejmowanie wszelkich działań mogących przysłużyć się rozwojowi przedsiębiorczości, a przede wszystkim:

 

Udzielanie pomocy przy kampaniach reklamowych nowopowstających podmiotów gospodarczych, wspieranie promocji nowo wdrożonych do produkcji technologii i produktów, popieranie rozwoju nowoczesnej myśli technicznej, zapewnienie kadrze zarządzającej podmiotami gospodarczymi dostępu do nowoczesnych osiągnięć w dziedzinie marketingu i zarzadzania.

 

Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwoju kontaktów i współpracy między przedsiębiorstwami i grupami zawodowymi, podejmowaniu działań służących zrównoważonemu, stabilnemu rozwojowi.

 

Skorzystanie z programów pomocowych UE oraz skupienie wokół siebie wiodących organizacji i partnerów rynkowych (krajowych i zagranicznych) w celu doskonalenia oferty produktów, usług i gotowych rozwiązań, wspierających działalność polskich podmiotów gospodarczych, zwłaszcza należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie informacji, usług i wdrożeń dotyczących: innowacji, finansów, prawa, nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych.

 

 • Andrzej Drosik, prezes zarządu Fundacji

 

 • Bartosz Ryszka, członek zarządu Fundacji

 

 • Paweł Zając, członek zarządu Fundacji

 

 • Marian Duczmal

 

 • Józef Garbacz

 

 • Krzysztof Baran

 

 • Alicja Górska

 

 • Piotr Cieślik

 

 • Piotr Żur

 

 • Łukasz Kołodziej

 

 • Dariusz Kopciński

 

 • Grażyna Koryzma

Numer konta Fundacji Opolskiej Izby Gospodarczej w Banku PKO BP SA:

34 1020 3668 0000 5102 0615 6675

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram