baner5

Nagrody

NAGRADZAMY I PROMUJEMY

Opolskiej Izbie Gospodarczej przypada ważna rola promowania i nagradzania wybitnych osobistości, niekonwencjonalnych autorytetów życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego, wybitnych menagerów oraz prężnie działających podmiotów gospodarczych naszego regionu.

LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

W 1992 roku przedstawiciele Regionalnej Rady Gospodarki przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wspólnie z Zarządem Telewizji Polskiej S.A. oddział terenowy w Katowicach, redakcje: Radia Katowice S.A. i Trybuny Śląskiej, postanowili nagradzać Laurami Umiejętności i Kompetencji osoby, które wyróżniają się umiejętnościami przywódczymi, pomysłami, innowacyjnością czyli na niwie biznesowej wyrastają ponadprzeciętność. Do klubu założycieli dołączyły cztery ówczesne województwa: katowickie, opolskie, bielsko-bialskie  i częstochowskie. Instytucjami wiodącymi w zakresie wyłaniania kandydatów do tego zaszczytnego wyróżnienia są regionalne Izby Gospodarcze w Katowicach, Opolu, Bielsku-Białej i Częstochowie i powoływana co roku kapituła.


 

OPOLSKA NAGRODA JAKOŚCI

Opolska Izba Gospodarcza po raz pierwszy przyznała Opolską Nagrodę jakości w 2004 roku.Jakość jest jednym z podstawowych parametrów osiągania sukcesów w sferze gospodarczej. Większość firm, które osiągnęły sukces bazuje na koncepcji zarządzania przez jakość. Nie jest to tylko system. Jest to rodzaj filozofii zarządzania. Obejmuje doskonalenie jakości wyrobów i usług, lecz także jakości pracy, konstrukcji, technologii procesów i systemów wytwórczych. rodzaj filozofii zarządzania jakością, bazującej na nieustannym diagnozowaniu i doskonaleniu wszystkich elementów przedsiębiorstwa. Popularyzacji i promocji tej metody służy między innymi Opolska Nagroda Jakości. Konkurs organizowany jest na terenie województwa opolskiego. Opolska Nagroda Jakości, jak szereg innych regionalnych nagród jakości, stanowi jeden z etapów dostosowania Systemu Zarządzania przez Jakość do wymogów Polskiej i Europejskiej Nagrody Jakości i daje możliwość uzyskania Europejskiej Nagrody jakości.


 

OPOLSKI ORZEŁ KSIĘCIA JANA DOBREGO

Opolski Orzeł Księcia Jana Dobrego jest specjalnym wyróżnieniem przyznawanym indywidualnie lub firmie za szczególnie wybitne zasługi i zaangażowanie na rzecz przemian ustrojowych, społecznych, gospodarczych, politycznych, szeroko rozumianą działalność: społeczną, kulturalną, naukową lub inną ważną dla społeczności Opolszczyzny. Osoby wyróżniane nagrodą muszą charakteryzować się nieposzlakowanymi wzorcami etycznymi i moralnymi, transparentnością prowadzenia działalności gospodarczej. O przyznanie Nagrody Specjalnej Opolskiego Orła Księcia Jana Dobrego wnioskować mogą: opolskie władze wojewódzkie rządowe i samorządowe, Rada Opolskiej lzby Gospodarczej.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram