Kapituła Opolskiej Nagrody Jakości

KAPITUŁA Opolskiej Nagrody Jakości 2023

 

 • Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski
 • Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego
 • Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola
 • Marian Duczmal, przewodniczący Rady OIG, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
 • Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej
 • Łukasz Kołodziej, prezes zarządu HIT Media sp. z o.o.
 • Andrzej Drosik, wiceprzewodniczący Rady OIG, przewodniczący kapituły ONJ
 • Tomasz Hanzel, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Paweł Nakonieczny, opolski wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej
 • Ewa Sierpina, ekspert Polskiej Nagrody Jakości
 • Bartosz Ryszka, prezes zarządu OIG, sekretarz kapituły ONJ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram