Kapituła Opolskiej Nagrody Jakości

KAPITUŁA Opolskiej Nagrody Jakości 2024

 • Monika Jurek – Wojewoda Opolski
 • Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
 • Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola
 • Marian Duczmal – Rektor Akademii Nauk Stosowanych – Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
 • Marcin Lorenc – Rektor Politechniki Opolskiej
 • Józef Garbacz – Prezes Banku Spółdzielczego w Leśnicy
 • Andrzej Drosik – Prezes Fundacji Opolskiej Izby Gospodarczej
 • Tomasz Hanzel – Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Tomasz Tarnawski – Kierownik Systemów Zarządzania Jakością Nutricia Zakłady Produkcyjne
 • Ewa Sierpina – Ekspert Polskiej Nagrody Jakości
 • Bartosz Ryszka – Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej, Sekretarz Kapituły ONJ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram