Opolski Orzeł Księcia Jana Dobrego

Nagroda Specjalna Opolskiej Izby Gospodarczej

OPOLSKI  ORZEŁ KSIĘCIA JANA DOBREGO – REGULAMIN

Opolski Orzeł Księcia Jana Dobrego jest specjalnym wyróżnieniem przyznawanym indywidualnie lub firmie za szczególnie wybitne zasługi i zaangażowanie na rzecz Przemian ustrojowych, społecznych, gospodarczych, politycznych, szeroko rozumianą działalność: społeczną, kulturalną, naukową lub inną ważną dla społeczności Opolszczyzny. Osoby wyróżniane nagrodą muszą charakteryzować się nieposzlakowanymi wzorcami etycznymi i moralnymi, transparentnością prowadzenia działalności gospodarczej. O przyznanie Nagrody Specjalnej Opolskiego Orła Księcia Jana Dobrego wnioskować mogą: opolskie władze wojewódzkie rządowe i samorządowe, Rada OlG.

Kim był Książe Jan Dobry? Na kartach historii wiedza o nim jest skąpa. Wiadomo, że był dobrym gospodarzem i bankierem. Miał pokojowe usposobienie. Wystrzegał się wojen. Terytorium księstwa opolskiego poszerzał przez zakup ziemi lub zawieranie umów o przeżycie. Należał do wybitnych władców księstwa opolskiego. Urodził się w 1460 roku. Był ostatnim opolskim Piastem. Umarł bezpotomnie27 marca 1532 roku w Raciborzu. Pochowano go w kościele św. Krzyża w Opolu (katedra). Po jego śmierci księstwo opolsko-raciborskie w całości przeszło w ręce Jerzego Hohenzollerna. Majątek ruchomy zgodnie ze wcześniejszymi układami został natomiast wywieziony do Wiednia

Na tablicy nagrobnej napisano: Odszedł jaśnie oświecony i znany Książę – Pan Jan na Śląsku, książę ostatni Pan Opola, Głogówka i Raciborza, wielce zasłużony przed Bogiem i dla ludzi i przez swoją pobożność i dobroczynność. Amen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram