Aktualności 5.3

28.06.2024 Rozpoczęliśmy realizację projektu „Otoczenie wsparciem na rynku pracy” nr FEOP.05.03-IZ.00-0010/23, Działanie 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy priorytetu V Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz budżetu państwa.

Info o projekcie 5.3

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram