Kapituła Laurów

Samorządowi gospodarczemu przypada  ważna rola promowania, integrowania podmiotów polskiej gospodarki i pobudzania jej rozwoju. Nową rzeczywistość kreują przede wszystkim wielkie indywidualności, zespoły ludzi wybitnych, niekwestionowane autorytety życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego. Niebagatelne znaczenie ma dla postępu cywilizacyjnego wyróżnianie liderów przemian i upowszechnianie ich osiągnięć. 26 września 2022 roku Rada Opolskiej Izby Gospodarczej podjęła uchwałę o powołaniu składu Kapituły XXIII edycji Laurów Umiejętności  i Kompetencji 2022. W jej skład weszli:

Sławomir Kłosowski – Wojewoda Opolski,
Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola
Sabina Nowosielska – Prezydent Kędzierzyna – Koźla
prof. dr hab. Marian Duczmal – rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w  Opolu  Przewodniczący Rady OIG, Przewodniczący Opolskiej Kapituły Laurów
Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Andrzej Drosik – dyrektor, członek Zarządu  NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.  wiceprzewodniczący Rady OIG
Józef Garbacz – prezes Banku Spółdzielczego w Leśnicy, członek Rady OIG
prof. dr hab. Marek Masnyk – rektor Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. inż. Marcin Lorenc – rektor Politechniki Opolskiej
Dariusz Sznotala – właściciel Zakładu Usług Transportowo-Sprzętowych RUDATOM
Maciej Sonik – Starosta Powiatu Krapkowickiego
Jarosław Kielar – Burmistrz Kluczborka
Artur Kotara – Burmistrz Lewina Brzeskiego
Hubert Ibrom – Burmistrz Ujazdu
Bartosz Ryszka – prezes Zarządu OIG,  sekretarz Opolskiej Kapituły Laurów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram