Opolska Nagroda Jakości

Jakość jest jednym z podstawowych parametrów osiągania sukcesów w sferze gospodarczej. Z momentem zerwania żelaznej kurtyny, a potem wejścia Polski w struktury UE, kraj znalazł się w nowej sytuacji gospodarczej. To wymagało opracowania strategii, przeorganizowania przedsiębiorstw i podjęcia kompleksowej rekonstrukcji systemów zarządzania.

Większość firm, które osiągnęły sukces bazuje właśnie na koncepcji zarządzania przez jakość. Koncepcja ma wielką wartość ponieważ nie jest tylko systemem. Jest filozofią zarządzania. Obejmuje doskonalenie jakości wyrobów i usług, ale także jakości pracy, konstrukcji, technologii procesów i systemów wytwórczych. Jet to rodzaj filozofii zarządzania jakością, która bazuje na nieustannym diagnozowaniu i doskonaleniu wszystkich elementów przedsiębiorstwa.
Popularyzacji i promocji tej metody służy między innymi Opolska Nagroda Jakości. Konkurs organizowany jest na terenie województwa opolskiego. Opolska Nagroda Jakości, jak i inne regionalne, stanowi jeden z etapów dostosowania systemu zarządzania przez jakość do wymogów Polskiej i Europejskiej Nagrody Jakości i daje możliwość uzyskania Europejskiej Nagrody Jakości.

Opolska Izba Gospodarcza po raz pierwszy przyznała Opolską Nagrodę jakości w 2004 roku. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram