Zakończenie szkolenia dla grupy 5 „Pracownik terenów zielonych”.

Informujemy, iż grupa piąta ukończyła szkolenie zawodowe „Pracownik terenów zielonych”. Szkolenie zakończyło się egzaminem zewnętrznym. Uczestnicy/i szkolenia zawodowego będą mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy na 3 miesięcznych stażach zawodowych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram