Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Opolska Izba Gospodarcza publikuje wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych przez Uczestników projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”.

Lista wniosków – do pobrania

Pisma zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz niezbędne wytyczne do podpisania aneksów do umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram