Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – III nabór

Szanowni Państwo,

Opolska Izba Gospodarcza publikuje wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach III naboru złożonych przez Uczestników projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”.

Lista wniosków – do pobrania

 

Pisma zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz niezbędne wytyczne do podpisania aneksów do umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram