Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Opolska Izba Gospodarcza publikuje wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego złożonych przez Uczestników projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”.

Lista wniosków rekomendowanych – do pobrania

Pisma zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz niezbędne wytyczne do podpisania umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram