Przedłużenie rekrutacji do 8 lipca! – Projekt „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”

Informujemy o wydłużeniu terminu składania formularzy rekrutacyjnych do Projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2” do 8 lipca 2019 r. (poniedziałek, godziny 07:30-15:30).

UWAGA! 8 lipca jest ostatnim dniem, w którym przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram