Szkolenie „Najnowsze zmiany w przepisach w związku z wejściem ustawy wprowadzającej RODO” 06.06.2019

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt.:

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM USTAWY WPROWADZAJĄCEJ RODO

 Termin i miejsce szkolenia:  06 czerwca  2019r. Siedziba Opolskiej Izby Gospodarczej, ul. Krakowska 39 45-075 Opole, II piętro. Godz. 09.00 – 15.00

 

Koszt szkolenia:

 • Członkowie Opolskiej Izby Gospodarczej 200 PLN + VAT,
 • Dla pozostałych uczestników:  250 PLN + VAT

W trakcie szkolenia dowiecie się Państwo o zmianach w związku z wejściem  w dniu 04.05.2019 USTAWY z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Dz. U. 2019 poz. 730.

Szkolenie jest skierowane do :

 • właścicieli przedsiębiorstw i kadra zarządzająca
 • osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych (m.in. pracownicy działów kadr, sekretariatów, specjaliści ds. marketingu, osoby obsługujące bazy danych klientów, osoby obsługujące reklamacje)
 • osoby będącej lub przygotowującej  się do objęcia funkcji Inspektora ochrony danych
 • osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych

 

Program

1.Omówienie kwestii wskazanych w ustawie wprowadzającej

Prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji

Opracowanie kwestionariusza osobowy osoby starającej się o pracę

Opracowanie kwestionariusza osobowy osoby zatrudnionej

Prawidłowe prowadzenie polityki retencji

Prawidłowe wdrożenie upoważnienia do przetwarzania danych pracowników

RODO a kamery monitoringu w miejscu pracy

Monitorowanie pracowników – uwarunkowania legalności

Prawidłowe przetwarzanie danych biometrycznych

DIPA – ocena naruszeń praw osób

Prawidłowe zbieranie zgód na przetwarzanie danych

Prawidłowe zastosowanie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu

 

2. Omówienie podstawowych pojęć

Proces przetwarzania

Podstawy prawne przetwarzania danych

Prawa podmiotu przetwarzania

Prawnie uzasadniony interes administratora

Zasady minimalizacji danych w kontekście danych gromadzonych w aktach osobowych  wyrażonej zarówno w RODO, jak i w nowym rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracownicze

 

3. Realizacja obowiązku informacyjnego

Co to jest „obowiązek informacyjny”?

Jak należy spełnić „obowiązek informacyjny” ?

Odpowiedzialność

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

 • jak należy przetwarzać dane osobowe  w tym dane pracownicze zgodnie z RODO w Twojej firmie,
 • jak ocenić procesy przetwarzania w tym monitoring,
 • jak zastosować podstawy prawne,
 • jak upoważnić pracownika do przetwarzania danych,
 • jak zgodnie z prawem przetwarzać dane biometryczne,
 • jak sporządzić rejestr  czynności przetwarzania,
 • jak należy wypełnić prawa podmiotu przetwarzania,
 • jak i z kim zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i jak ocenić procesora,
 • jak upoważnić do przetwarzania danych pracowników,
 • jakie należy klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Metody i środki szkolenia:

W oparciu o omówienie USTAWY z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. 2019 poz. 730),orzecznictwa sądowego, wytyczne Ministerstwa Cyfryzacji i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Warsztaty prowadzone są z zastosowaniem: prezentacji multimedialna, studia przypadków (casestudy), dyskusja uczestników i prowadzącego.

 

Szkolenie poprowadzi

Bożena Krawczuk właściciel firmy Kancelaria Bezpieczeństwo Informacji, auditor ISO 27001:2005, ekspert Business Centre Club, członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, wykładowca akademicki. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, ustawą i innymi ustawami branżowymi. Pełni funkcje Inspektora ochrony danych w kilkunastu przedsiębiorstwach. Ma za sobą przeszło sto przeprowadzonych audytów, wdrożeń systemu ochrony danych osobowych których wartość wypływa z doświadczenia zawodowego zdobytego podczas pracy z firmami. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony danych na Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Osoba do kontaktu : Grażyna Koryzma Opolska Izba Gospodarcza te. 77 44 17 668(669)  kom. 602 127 170  g.koryzma@oig.opole.pl

 

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie udziału

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram