Stanowisko Rady Przedsiębiorczości do projektu ustawy Tarczy 4.0

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości do rządowego projektu ustawy Tarczy 4.0 – w zakresie dotyczącym ograniczeń w akwizycji spółek z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

20200526 Apel RP ws. ograniczenia w akwizycji spolek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram