Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji w projekcie „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”

 

Opolska Izba Gospodarcza publikuje ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji po zakończeniu procedury odwoławczej.

 

Ostateczna lista rankingowa – do pobrania

 

Pisma zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz niezbędne wytyczne do podpisania umów na otrzymanie dotacji, zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram