Opolskie Inspiracje Gospodarcze – Śniadanie biznesowe dla przedsiębiorców w Lewinie Brzeskim 21.03.2024 r.

W czwartek 21 marca br. w Lewinie Brzeskim odbyło się Śniadanie biznesowe dla przedsiębiorców.

Organizatorami wydarzenia byli Prezes OIG Bartosz Ryszka i Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara.

Dziękujemy prelegentom: przedstawicielom Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Agencji Rozwoju Przemysłu, Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Nysie oraz przedsiębiorcom uczestniczącym w spotkaniu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram