Opolska Izba Gospodarcza po walnym zgromadzeniu sprawozdawczym

29 marca br. odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawcze członków Opolskiej Izby Gospodarczej. Zebrani zapoznali się i przegłosowali sprawozdania: finansowe, z działalności zarządu Izby, Rady OIG, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oraz udzielili zarządowi OIG absolutorium. Wszystkie uchwały podjęto jednomyślnie na tak. Henryk Galwas, prezes OIG podziękował członkom za dyscyplinę w płaceniu składek członkowskich i za dofinansowywanie niektórych działań Izby. Obrady prowadził Bartosz Ryszka, zastępował go Andrzej Drosik, a funkcję sekretarza walnego zgromadzenia pełnił Józef Garbacz.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram