Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie OPOLSKIM – maj 2020 r.

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w maju br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w kwietniu br. Największy wzrost
ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji handel hurtowy oraz zakwaterowanie i gastronomia. Tylko w sekcji transport i gospodarka magazynowa odnotowano spadek ocen w tym zakresie. Do badania za maj br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 maja – dołączono dodatkowy moduł pytań. Moduł ten ma na celu dodatkowe zdiagnozowanie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą. W majowej edycji pytanie o przewidywany poziom inwestycji w 2020 r. zostało zastąpione pytaniem o „czas przetrwania” firmy w przypadku kontynuacji bieżących ograniczeń związanych z pandemią.

2020_05_opolskie_16
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram