Jesteś przedsiębiorcą z województwa opolskiego? Poszukujesz środków na rozwój?

Pożyczka Inwestycyjna to idealne rozwiązanie dla Ciebie!

 

Pożyczki Inwestycyjne to program finansowania przedsiębiorstw, zamierzających realizować przedsięwzięcia o charakterze rozwojowym. Celem Programu jest wsparcie w formie preferencyjnych pożyczek mikro, małych i średnich firm, realizujących swoje inwestycje na terenie województwa opolskiego.

 

POŻYCZKOBIORCA:

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie woj. opolskiego.

 

MAKSYMALNA KWOTA POŻYCZKI:

  1. Maksymalna kwota to 1.000.000,00 zł.
  2. Finansowanie inwestycji do 100%  brutto dla start up-ów i do 95% dla pozostałych przedsiębiorstw.

 

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

  1. Inwestycje zwiększające skalę działalności lub poszerzające rynków zbytu poprzez wprowadzenie nowego produktu, czy usługi,
  2. Inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych czy też procesowych,
  3. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny mające wprowadzić nowe dla firmy produkty lub usługi.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA:

  1. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy.
  2. Maksymalny okres karencji to 6 miesięcy.

 

KOSZTY POŻYCZKI:

  1. Oprocentowanie stałe (oparte na stopie bazowej UE obowiązującej w dniu podpisania umowy pożyczki) obecnie wynoszące 7,17%.
  2. Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.

Program realizowany jest w ramach Projektu „2.1.1. Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania” RPO WO 2014-2020, na podstawie umów operacyjnych:

  1. Nr 2/RPOP/3317/2017/II/DIF/022 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska (Liderem Konsorcjum)  i Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o. o. (Uczestnikiem Konsorcjum), pełniącymi rolę Pośrednika Finansowego, wyłonionymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego –  Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 53.025.372,08 zł., z czego 45.200.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji tutaj

tekst i grafiki: Fundacja Rozwoju Śląska

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram