Informacja o rekrutacji do projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, ze Opolska Izba Gospodarcza realizuje projekt pt. „ Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2 „ w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, w ramach którego można otrzymać:

  1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze połączone z indywidualnym doradztwem biznesowym umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 27 000,- zł brutto.
  3. Podstawowego wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 1 000,- zł brutto / 1 miesiąc.
  4. Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości  1 000,- zł brutto/ 1 miesiąc.
  5. Wsparcie pomostowe obejmujące doradztwo o charakterze specjalistycznym w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Planowana liczba Uczestników projektu: 60 osób

Planowana liczba dotacji: 45

 

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbywa się w okresie od 16 do 31 maja 2019r.

 

Więcej informacji: https://oig.opole.pl/projekty-ue/do-pobrania/

 

Osoba do kontaktu:

Grażyna Koryzma  Tel. kom. 602 127 170, 77 44 27 668(669)   g.koryzma@oig.opole.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram