I posiedzenie Kapituły konkursu Opolska Nagroda Jakości 23.06.2023 r.

W piątek, 23.06.2023 r., odbyło się pierwsze, organizacyjne spotkanie członków Kapituły Opolskiej Nagrody Jakości. Głównym tematem było zapoznanie się członków Kapituły z regulaminem konkursu i harmonogramem wyłaniania kandydatów do nagrody i ich zatwierdzenie.

Już niebawem poznają Państwo więcej szczegółów tegorocznej edycji konkursu!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram