Bezpłatne szkolenie pt. „Kolejne zmiany podatkowe w trakcie 2019 roku” 25.11.2019r.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Opolska Izba Gospodarcza (OIG) wraz z partnerem medialnym OPOWIECIE.INFO mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Kolejne zmiany podatkowe w trakcie 2019 roku”.

Celem szkolenia jest przedstawienie licznych zmian w przepisach podatkowych opublikowanych  w tracie roku 2019 i sukcesywnie, w kilku etapach wchodzących w życie. Zmiany te w wielu obszarach dotyczą wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą niezależnie od branży, wprowadzają zaostrzenie „dyscypliny” podczas dokonywania płatności zobowiązań i dokumentowania obrotu gospodarczego.

Szkolenie kierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zdobyć  lub uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości, absolwentów  wyższych uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje oraz wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy.

         Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, na czym polegają wprowadzone zmiany i jakie będą miały one skutki. Poznają między innymi obowiązki wynikające z wprowadzenia tzw. ”białej listy” i zasady występowania o Wiążącą Informację Stawkową. Uzyskają wiedzę w zakresie nowych obowiązków użytkowników kas fiskalnych i terminów przejścia na kasy on-line. Omówione zostaną również zmiany w przepisach dotyczących split paymentu wraz z dotkliwymi konsekwencjami ich nieprzestrzegania. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu na podstawie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o case study.

Szczegółowy harmonogram szkolenia przesyłamy w załączeniu. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – możliwość wygenerowania zaświadczenia w formie pdf.

 

Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek – praktyk, doświadczony doradca gospodarczy, trener  z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, przedsiębiorca – właścicielka firmy TAX DEAL certyfikowanej jednostki szkoleniowej SUS 2.0, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych

 

Szkolenie odbędzie się 25 listopada 2019 r., w godzinach 9.00 – 16.00, w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej w sali narad (II p.) przy ul. Krakowskiej 39 w Opolu.

 

Ze względów  organizacyjnych bardzo prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału  w szkoleniu do dnia 21.11. 2019 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza.

 

ZAPISZ SIĘ

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z panią Patrycją Pińkowską, tel.: (91) 312-92-22, e-mail: p.pinkowska@pfp.com.pl lub Grażyną Koryzmą e-mail :  g.koryzma@oig.opole.pl tel 77 44-17-668 (669)  lub oig@oig.opole.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania  się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Program szkolenia

„Kolejne zmiany podatkowe w trakcie 2019 roku

Godzina Temat zajęć

9.00 – 9.15

Powitanie uczestników i wprowadzenie

9.15 – 10.30

ZMIANY W PODATKU VAT

 • „Biała lista”- nowy rejestr podatników, zakres ujawnianych informacji i cel wprowadzenia.
 • Sankcje za dokonanie płatności na inny rachunek bankowy niż wskazany w rejestrze.
 • Likwidacja zwolnienia podmiotowego dla wybranych branż, a w konsekwencji obowiązkowa rejestracja do podatku VAT.
 • Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów.
 • Sankcje i konsekwencje za nieprzestrzeganie przepisów o wystawianiu faktur do paragonów oraz posługiwania się takimi fakturami.
10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 12.15

ZMIANY W PODATKU VAT

 • Wybór zwolnienia z VAT, a zwrot odliczonego podatku.
 • Likwidacja odwrotnego obciążenia w przypadku dostawy towarów wrażliwych.
 • Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – zasady występowania o informację, termin wydania i opłaty.
 • Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia
12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 14.00

ZMIANY W ZAKRESIE SPLIT PAYMENT

 • Wprowadzenie do split paymentu.
 • Zasady korzystania ze split paymentu dotyczące wszystkich podatników.
 • Działalności objęte obligatoryjnym stosowaniem podzielonej płatności.
 • Sankcje i konsekwencje niestosowania podzielonej płatności.
 • Obowiązkowe adnotacje na fakturze dotyczącej transakcji objętej podzieloną płatnością.
 • Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT.
14.10 – 14.15 Przerwa
14.15– 15.45

ZMIANY DOTYCZĄCE KAS FISKALNYCH

 • Kasy fiskalne on-line – terminarz wprowadzenia.
 • Zasady prowadzenia ewidencji obrotu z zastosowaniem kas on-line.
 • Centralne Repozytorium Kas.
 • Zmiany w stosowaniu ulgi na zakup kas.
 • Nowe oznaczenia literowe stawek VAT na paragonach.
 • Kara pieniężna za nieprzeprowadzenie przeglądu technicznego.
 • Oświadczenia pracowników/zleceniobiorców obsługujących kasę fiskalna – urzędowy wzór.

ZEROWY PIT DLA MŁODYCH

POZOSTAŁE  ZMIANY, NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I WYJAŚNIENIA MF

DYSKUSJA     

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram