Bezpłatne szkolenie pn. „Zabezpieczenie ryzyka walutowego w firmie” 6-7.10.2022

 

Działający przy Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu Ośrodek Enterprise Europe Network organizuje bezpłatne szkolenie skierowane do przedsiębiorców pn. „Zabezpieczenie ryzyka walutowego w firmie”.

Szkolenie odbędzie się 6-7 października 2022r. od godz. 8:45 do 16:00 w Centrum Biznesu przy ul. Wrocławskiej 133.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową oraz posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych. Wiedza i przykłady praktyczne przekazane podczas dwudniowego seminarium, pozwolą lepiej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym.

 

Szkolenie poprowadzi Pan Jacek Maliszewski – Główny Ekonomista firmy NDM S.A.

Współprowadzący szkolenie Pan Łukasz Leszczyński – Od blisko 10 lat związany z rynkiem walutowym, wspiera firmy we właściwym procesie zarządzania ryzykiem kursowym.

Podczas szkolenia wystąpi Pan Piotr Jurkowski – Kierownik Działu Pożyczek, przedstawiciel Fundacji Rozwoju Śląska.

 

Udział w szkoleniu można zgłosić tylko poprzez odesłanie wypełnionego formularza e-mailem do dnia 3 października 2022 r. na adres m.stylska@spp.opole.pl

Z jednej firmy w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby.  Ilość miejsc ograniczona.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału Członków OIG oraz przedsiębiorców.

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram