Szkolenie dla Członków OIG – ADAPTACJA  PRACOWNIKA, NOWY W FIRMIE- NADZIEJA CZY RYZYKO? 25.05.2023 r.

Zapraszamy na kolejne szkolenie dla członków OIG, które poprowadzi Pan Grzegorz Rippel z Firmy Illustro – Szkolenia, Doradztwo.

Szkolenie pt. ADAPTACJA  PRACOWNIKA, NOWY W FIRMIE- NADZIEJA CZY RYZYKO? odbędzie się w dniu 25.05.2023 r. w godzinach 9.00-12.00 w siedzibie OIG, Krakowska 39.

O szkoleniu: W wielu organizacjach osoby odpowiedzialne za kadry koncentrują swoje działania na właściwym przyciągnięciu pracownika do swojej organizacji.  To jednak dopiero początek drogi- nie wystarczy zatrudnić, należy dobrze wdrożyć nowego pracownika w obszar obowiązków zawodowych i  cały obszar psychospołeczny nowej organizacji. Dzięki właściwej adaptacji  nowego pracownika unikniemy sytuacji zbyt dużej i kosztownej rotacji pracowników, którzy zwabieni atrakcyjnym wizerunkiem nowej firmy podejmują zatrudnienie, po czym po kilkunastu tygodniach odchodzą  z niej z racji niespełnienia swoich oczekiwań czy atmosfery niezrozumienia lub braku czasu dla ich właściwego wdrożenia w obowiązki.

Program

  • Dlaczego adaptacja pracownika – strata czasu, konieczność czy zdrowy rozsądek?
  • Etapy procesu adaptacji pracownika  czyli nie tylko szkolenie wstępne
  • Obszary adaptacji i wdrożenia  nowego pracownika – „Znajdź sobie coś do roboty” (rola i zadania na stanowisku pracy, warunki materialne,  przełożeni , współpracownicy)
  • Jak to zrobić w praktyce? Użyteczne procedury adaptacji  w praktyce mojej firmy
  • Jak to robią inni? Analiza dobrych praktyk

Czas trwania: 3 godziny zegarowe

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres: biuro@oig.opole.pl lub oig@oig.opole.pl lub  tel. 48 600 433 458 do dnia 24.05.2023 r.

Ilość miejsc ograniczona (na szkolenie z jednej firmy przyjmujemy maksymalnie 2 osoby).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram