Zus podnosi próg dochodowy

Dobra wiadomość dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. ZUS podnosi próg dochodowy

Od marca zmieniła się kwota graniczna, do której ZUS ustala prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Tak zwane 500 plus dla niesamodzielnych od marca dostaną osoby, których świadczenie nie przekracza 1896,13 zł brutto.

O 120 zł wyżej

To, że zmienił się próg dochodowy nie oznacza, że osoby pobierające świadczenie muszą na nowo złożyć wniosek. Formularz o nazwie ZUS ESUN należy złożyć jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy pozwala na uzyskanie świadczenia.

– Od pierwszego marca wzrósł próg kwoty brutto emerytury, renty bądź innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, który uprawnia do ubiegania się o dodatek dla osób niesamodzielnych. Od marca ten limit wynosi 1896,13 złotych brutto. Do końca lutego bieżącego roku ten limit wynosił 1772,08 złotych brutto – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Świadczenie uzupełniające mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. To osoby, które potrzebują pomocy innych
w codziennym funkcjonowaniu i realizowaniu podstawowych potrzeb życiowych. Prawo do świadczenia 500 plus dla osób niesamodzielnych zależy też od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia finansowane ze środków publicznych to między innymi emerytury, renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy rentowe. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Na stronie internetowej ZUS oraz w placówkach ZUS dostępny jest katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Nie zawsze 500 złotych

Świadczenie uzupełniające nie zawsze będzie wypłacone w wysokości 500 zł. Jeśli osoba uprawniona pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1396,13 zł, a od marca tego roku nie przekracza 1896,13 zł, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1896,13 zł, a łączną kwotą przysługujących świadczeń. Na przykład jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi 1500 zł, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 396,13 zł. Świadczenie może być przyznane nawet w kwocie kilku złotych, jeżeli dana osoba osiąga dochód bliski 1896,13 zł brutto.

Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa opolskiego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram