Zmiana terminu szkolenia „ADAPTACJA PRACOWNIKA”

 

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane szkolenie pn. „ADAPTACJA PRACOWNIKA”, które miało się odbyć w dniu 22 października br. z przyczyn od nas niezależnych odbędzie się dzień wcześniej tj. 21 października br.   o godzinie 09.00 do 15.00 w Opolskiej  Izbie Gospodarczej przy ulicy Krakowskiej 39   w Opolu, w  sali  narad II piętro.

Uwaga!!! Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17.10. 2019r.

 

Do pobrania:

1. Zaproszenie

2. Zgłoszenie na szkolenie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram