Zarząd Fundacji Opolskiej Izby Gospodarczej

 

Andrzej Drosik, prezes zarządu Fundacji

Bartosz Ryszka, członek zarządu

Paweł Zając, członek zarządu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram