Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 14.06.2023 r.

Szanowni Państwo,

Rada Opolskiej Izby Gospodarczej zgodnie z § 16 pkt. 1, 3 i 4 oraz § 23 punkt 9 Statutu OIG, na swoim posiedzeniu w dniu  15 maja 2023 r. podjęła Uchwałę   Nr  4/2023 Rady OIG o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego  Członków Opolskiej  Izby Gospodarczej, które odbędzie się w dniu :  14 czerwca 2023r.  (środa ) o godzinie 10 00  ,   w przypadku braku quorum, zgodnie z § 19 pkt. 1 i 2  Statutu OIG zwołuje się  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze OIG w drugim terminie na dzień  14 czerwca 2023r.  (środa) o  godzinie 10 15  .

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w sali audytoryjnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu przy ulicy Ozimskiej 63.

Sprawozdania z działalności Opolskiej Izby Gospodarczej, dostępne są dla członków w siedzibie przy ul. Krakowskiej 39.

Pełnomocnictwo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram