Zaproszenie do udziału w panelu dyskusyjnym „Mediacja w biznesie: Duże możliwości” – 28.05.2019r. Kędzierzyn-Koźle

 

Organizator: Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu
Prezydent Kędzierzyna-Koźla
Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Termin i miejsce panelu:
Wtorek 28 maja 2019, godz. 11.00 – 15.00.
Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 16 F

Panel dyskusyjny pt.
„Mediacja w biznesie: Duże możliwości”
28 maja 2019 r.

jest organizowany w ramach ogólnopolskiego projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji”, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z myślą o przedsiębiorcach z powiatu kędzierzyńskiego i okolic, mediatorach, przedstawicielach samorządu terytorialnego, sądownictwa, prokuratury i środowiska akademickiego. To wydarzenie ma na celu wymianę wiedzy i doświadczenia między sędziami, prokuratorami, przedsiębiorcami oraz mediatorami, tak aby usprawnić funkcjonowanie mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych i zwiększyć jej dostępność, pokazać korzyści i szerokie spektrum zastosowania.

Panel dyskusyjny będzie okazją do zaprezentowania interesariuszom mediacji w lokalnym środowisku wykwalifikowanych, doświadczonych, gotowych do prowadzenia mediacji mediatorów Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, będzie także mieć charakter networkingowy. Panel w swym założeniu stanowi bowiem forum wymiany doświadczeń pomiędzy prokuratoriami, sędziami, przedsiębiorcami i mediatorami.

Wystąpienia prelegentów dotyczyć będą korzyści, jakie daje stosowanie mediacji jako alternatywnej wobec drogi sądowej, metody rozwiązywania konfliktów. Mediacja jest zdecydowanie tańszym i szybszym rozwiązaniem, pozwala przedsiębiorstwom będącym w sytuacji spornej utrzymać stabilność finansową i ocalić dobre relacje i perspektywę dalszej współpracy na przyszłość. Najważniejszym elementem panelu dyskusyjnego będzie otwarta dyskusja, przeprowadzona pomiędzy przedstawicielami biznesu, samorządu terytorialnego, sądów, prokuratury, środowiska akademickiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz mediatorami.

Formularz należy przesłać na adres:  biuro@cam.opole.pl  w terminie do 27.05.2019r.

tel. 77 55 31 625, 696 199 644

Pliki do pobrania:

Program panelu dyskusyjnego

Formularz zgłoszeniowy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram