Zakończenie szkolenia dla grupy 6 „Opiekun/ka osób starszych”.

Informujemy, że w ramach projektu „Misja Praca” grupa 6 zakończyła szkolenie zawodowe z zakresu „Opiekun/ka osób starszych”. Szkolenie zawodowe zakończyło się egzaminem zewnętrznym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram