Zakończenie szkolenia dla grupy 4 „Barman-Kelner”.

Informujemy, iż grupa czwarta ukończyła szkolenie zawodowe „Barman-Kelner”. Szkolenie zakończyło się egzaminem zewnętrznym. Uczestnicy/i szkolenia zawodowego będą mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy na 3 miesięcznych stażach zawodowych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram