Zakończenie szkolenia dla grupy 2 „Opiekun/ka osób starszych”.

Informujemy, że w ramach projektu „Misja Praca” grupa druga zakończyła szkolenie zawodowe
z zakresu „Opiekun/ka osób starszych”. Szkolenie zawodowe zakończyło się egzaminem zewnętrznym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram