Zakończenie szkolenia dla grupy 1 „Opiekun/ka osób starszych”.

Informujemy, iż w ramach projektu „Misja Praca” grupa pierwsza zakończyła szkolenie zawodowe
z zakresu „Opiekun/ka osób starszych”. Szkolenie zawodowe zakończyło się egzaminem zewnętrznym.

Uwaga!!! Rekrutacja nadal trwa, w związku z tym zapraszamy do składania dokumentów osoby chętne na. Uczestnikom zapewniamy profesjonalną kadrę trenerską, catering, stypendium szkoleniowe oraz materiały szkoleniowe

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram