Zakończenie rekrutacji do projektu.

Informujemy o zamknięciu rekrutacji do projektu. Zrekrutowano ostatnią grupę 6, która skorzysta ze ścieżki wsparcia zaplanowanej w projekcie. Dziękujemy za tak duże zainteresowania projektem
z Państwa strony.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram