Zagraniczna delegacja? ZUS przypomina przedsiębiorcom o ważnym zgłoszeniu

 

Opolscy przedsiębiorcy coraz częściej wysyłają pracowników za granicę. Powinni przy tym pamiętać o tzw. zaświadczeniu A1. Zwłaszcza, że w tym roku nastąpiła istotna zmiana. Od kwietnia wnioski o „A jedynki” można składać wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Służbowo na zachód

Rośnie liczba wyjazdów służbowych mieszkańców Opolszczyzny do krajów Unii Europejskiej i nie tylko. W takiej sytuacji zaświadczenie A1 daje gwarancję, że firma nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne za pracownika w państwie, w którym świadczy pracę.

– Od początku roku do końca sierpnia opolski oddział ZUS wydał 25,5 tysiąca formularzy A1.
To o niemal 2 tysiące więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. Tendencję rosnącą widać wyraźniej, gdy przyłożymy dane z bieżącego roku do ilości zaświadczeń wydanych od stycznia do sierpnia 2020 roku. Wtedy opolski ZUS poświadczył opolskim firmom i osobom samozatrudnionym 21,7 tysiąca formularzy. Widać, że w ciągu dwóch lat mamy 17 procentowy wzrost wydanych przez opolski ZUS zaświadczeń potwierdzających delegowanie pracowników do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Co się stało w kwietniu?

Do końca marca br. wniosek o wydanie zaświadczenia A1 można było złożyć osobiście, pocztą lub wypełnić elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od kwietnia tego roku jedynym właściwym kanałem dostarczenia wniosku o wydanie zaświadczenia jest forma elektroniczna. To znaczy, że ZUS wyda zaświadczenie A1 elektronicznie i udostępni je na profilu wnioskodawcy (osoby składającej wniosek) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk zaświadczenia jest dokumentem urzędowym.

Złożenie wniosku o zaświadczenie jest intuicyjne. Kreator na PUE ZUS podpowiada jak krok po kroku wypełnić wniosek. Wnioskujący odpowiada na pytania, a system na tej podstawie dobiera odpowiedni wniosek, w zależności np. od charakteru pracy. Po wypełnieniu wszystkich pól, komplet dokumentów jest gotowy do wysłania.

Od zasady jest wyjątek

Na obszarze Unii Europejskiej obowiązuje reguła w myśl, której składki na ubezpieczenia społeczne są opłacane w tym kraju, w którym pracujesz. Nie ma tu znaczenia gdzie firma czy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników ma siedzibę. Wyjątkiem jest okoliczność, jeśli delegujesz pracowników lub gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczej i świadczysz pracę w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Delegowanie pracownika polega na tym, że polskie przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność w Polsce wysyła część pracowników do innego kraju, aby zrealizować umowę zawartą z zagranicznym kontrahentem.

Do załatwienia tej sprawy służy formularz A1. To potwierdzenie, że w okresie pracy za granicą lub prowadzenia tam działalności gospodarczej nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne w tym kraju, bo ciągle jesteś ubezpieczony w Polsce. Czas pracy nie powinien przekroczyć 24 miesięcy. Oddelegowany pracownik nie może też pracować w zastępstwie innej osoby, której okres delegowania zakończył się.

Formularz A1 potwierdza, że nawet jeśli konkretny pracownik jest aktywny zawodowo w obszarze Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) oraz Szwajcarii, to ciągle podlega polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Z wnioskiem o potwierdzenie formularza A1 może się zwrócić do ZUS pracodawca, pracownik lub osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek.

 

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram