Zaczynamy Opolską Nagrodę Jakości

 

Już po Kapitule!

Już jest nowy regulamin i haromonogram!

Już można startować i składać wnioski!

Na wnioski i autoprezentację czekamy do 20 sierpnia  2022 roku

 

Zarząd Opolskiej Izby Gospodarczej zaprasza do udziału w XIX edycji konkursu Opolskiej Nagrody Jakości. Nagroda jest uznaniem dla tych, którzy w swoim codziennym działaniu stosują metody pracy i systemy zarządzania jakością. Szeroko pojęta jakość jest jednym z głównych warunków osiągania sukcesów gospodarczych i to promuje Opolska Nagroda Jakości.

DLACZEGO TAK WAŻNA JEST OPOLSKA NAGRODA JAKOŚCI?

Udział w konkursie to możliwość przeprowadzenia głębokiej samooceny, zweryfikowanej oceną ekspertów. Ta będzie zawarta w raporcie końcowym, który Państwo otrzymają. Jest to bardzo ważne narzędzie promocji firmy, dokumentuje bowiem jakość organizacji pracy i stosowanej produkcji. W konsekwencji umożliwia, ba podpowiada nabywcy wybór najlepszego wyrobu lub usługi, czyli nagrodzonego Opolską Nagrodą Jakości.

 Jakość wiąże się także ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Nominacja, a nawet już zgłoszenie do konkursu daje możliwość pokazania szerokiemu odbiorcy, że firma dba o rozwój i wspomaga przejawy życia społecznego, partycypuje w kulturze, sporcie, wspomaga programy prozdrowotne i nie obca jest jej działalność charytatywna. Jest to jeden z bardzo ważnych aspektów w prowadzeniu nowoczesnej firmy.

Laureaci i wyróżnieni w Opolskiej Nagrody Jakości to wzór do naśladowania dla pozostałych, wzór do którego powinni wszyscy dążyć podnosząc jakość produkcji, usług i organizacji pracy. Konkurs  jest pierwszym etapem, a potem na szerokie wody nagród: regionalnej, ogólnopolskiej, by sięgnąć po laur  europejski.

Uroczysta gala rozdania nagród konkursu odbędzie się 30 września 2022. 

Osoba do kontaktu: Grażyna Tlałka- specjalista ds. administracji i kadr OIG Tel.77 441 76 68/9 wew. 16  e-mail biuro@oig.opole.pl

Z wyrazami szacunku
Bartosz Ryszka, prezes Zarządu OIG

Dokumenty :

Kapituła ONJ 2022
Regulamin ONJ 2020
Harmonogram działań ONJ 2022
Wniosek – zgłoszenie ONJ 2022
Partycypacja w kosztach ONJ 2022
Arkusz samooceny ONJ 2022

 

 

                                             

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram