XXX. Spotkanie Biznesu Czech, Polski i Słowacji 13.06.2024 r.

Uczestniczymy w XXX. Spotkaniu Biznesu Czech, Polski i Słowacji w Ostrawie.

W Ratuszu Miasta Ostrawy trwa właśnie część konferencyjna, na której poruszone zostaną następujące tematy:

  • Znaczenie przyłączenia Czech, Polski i Słowacji do międzynarodowych struktur o charakterze wojskowo-politycznym i ekonomicznym w związku z okrągłymi rocznicami przyjęcia tych krajów do NATO i UE.
  • Znaczenie i pytania związane z aktywnym udziałem przedstawicieli Czech, Polski i Słowacji w negocjacjach w sprawie ukończenia konfliktu wojennego na Ukrainie.
  • Wspólne metody działania Czech, Polski i Słowacji w dążeniu do opanowania i kierowania kryzysem migracyjnym.

Następnie uczestnicy skierują się do ogrodów Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie na Piknik gospodarczy, który będzie okazją do nawiązania kontaktów między przedsiębiorcami oraz do spotkań nieformalnych w pięknym otoczeniu przyrody.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram