Celem firmy jest uzyskanie wiedzy o rzeczywistym zużyciu energii i zdiagnozowanie obszarów, w których można dokonać optymalizacji, a tym samym uzyskać konkretne oszczędności.

Pani Ewie Kosowskiej - Korniak wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci męża składają

Henryk Galwas, prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej z Pracownikami.

Proszę przyjmij od nas słowa wsparcia.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram