Co słychać u sąsiadów?

Szkolenie online INCOTERMS® 2020 – jak rozumieć i stosować międzynarodowe reguły handlu

Szkolenie online pn. INCOTERMS® 2020 – najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów. Szkolenie skierowane jest do menedżerów, specjalistów, handlowców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką handlu zagranicznego.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Polska tarcza z poparciem Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zatwierdziła zgodnie z zasadami pomocy państwa UE polski program pomocy, w ramach którego około 1,6 mld euro (7,5 mld zł) zostanie przeznaczone na częściową rekompensatę dla dużych przedsiębiorstw oraz niektórych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) za straty poniesione w związku z pandemią koronawirusa i na zapewnienie im natychmiastowej płynności finansowej za pomocą pożyczek. Program ten jest częścią szerszego programu wsparcia przedsiębiorstw w Polsce,
tak zwanej tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw. Na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa Komisja zatwierdziła jak dotąd 20 środków zgłoszonych przez Polskę. Ich wartość wynosi ponad 50 mld euro i są częściowo finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Eksport borówki amerykańskiej do Tajlandii

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Bangkoku informuje, że lokalne wymagania fitosanitarne wobec borówki amerykańskiej (owoce świeże i mrożone) umożliwiają polskim producentom sprzedaż owocu
na rynek Królestwa Tajlandii. Polska placówka oferuje producentom borówki pomoc w nawiązaniu kontaktu z lokalnymi importerami i sieciami dystrybucyjnymi oraz zachęca do kontaktu przedsiębiorców zainteresowanych zbadaniem możliwości eksportowych na rynek tajlandzki. Informacji w sprawie udziela Ambasada RP w Bangkoku.

źródło: Kurier BWzZ KIG nr 34-4/2020

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram