Walne Zgromadzenie

Wzór pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie


Uprzejmie informujemy, że 30 czerwca 2021 w sali audytoryjnej Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Opolu, ul. Ozimska 63 odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Opolskiej Izby Gospodarczej, godz. 12.00. w pierwszym terminie,  a w przypadku braku quorum, zgodnie z § 19 pkt. 1 i 2 Statutu , o godzinie 12. 15. w tym samym dniu, w drugim terminie.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania w Strefie Członka.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram