Walne Zgromadzenie OIG

Ostatni dzień sierpnia (31.08.2020) był dla Opolskiej Izby Gospodarczej dniem ważnych decyzji.

Członkowie spotkali się w auli Wyższej Szkoły Zarządzani
i Administracji w Opolu na walnym zgromadzeniu. Podjęto szereg ważnych uchwał związanych z działalnością jednostki. Jednym z istotnych elementów były dość szerokie zmiany w Statucie OIG, które dotyczyły funkcjonowania Izby.

Zebrani wysłuchali także sprawozdania z działalności Rady OIG. – To był ciężki czas i niektóre działania musieliśmy zawiesić lub zupełnie zmienić ich formę – mówił prof. Duczmal przewodniczący Rady.

Zarząd OIG otrzymał absolutorium. Zgodnie z opinią komisji rewizyjnej, wszystkie działania Zarządu były zgodne z prawem i gospodarnością.

Członkowie przedłużyli kadencję o rok zarządowi, radzie i komisji rewizyjnej.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram