Walne Zgromadzenie 29.03.2022

Rada Opolskiej Izby Gospodarczej zgodnie z § 16 pkt. 2 , 3 i 4 Statutu OIG, na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2022 r. podjęła uchwałę nr 5/2022 z dnia 28 lutego 2022 w sprawie ustalenia daty, miejsca, godziny i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków Opolskiej Izby Gospodarczej, które odbędzie się 29 marca a 2022r. o godzinie 12 00. w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum, zgodnie z § 19 pkt. 1 i 2 Statutu o godzinie 12. 15. w tym samym dniu, w drugim terminie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w sali audytoryjnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu przy ulicy Ozimskiej 63.

Szczegóły w Strefie dla członków.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram