USK w Opolu rozszerza diagnostykę i leczenie endokrynologiczne.

 

USK w Opolu rozszerza diagnostykę i leczenie endokrynologiczne. Szpital pozyskał na ten cel osobne finansowanie z NFZ. Kolejne kroki to uruchomienie specjalistycznej poradni endokrynologicznej, a następnie – prowadzenie programów lekowych.

– Zabiegaliśmy o uzyskanie specjalistycznego kontraktu w dziedzinie endokrynologii na usługi szpitalne i już z tego korzystamy. Uzupełnieniem będzie uruchomienie poradni, o co także wnioskujemy do NFZ w Opolu. W następnej kolejności będziemy starać się o finansowanie programów lekowych, żeby zapewnić pacjentom kompleksową opiekę z tego zakresu – mówi dr hab. n. med. Agata Bronisz, kierownik Pododdziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, prof. Uniwersytetu Opolskiego.

 – W poradni endokrynologicznej będziemy mogli świadczyć wizyty pohospitalizacyjne, zamykające proces diagnostyki i leczenia, przed przekierowaniem pacjentów do dalszej opieki ambulatoryjnej. Planujemy też przystąpienie do konkursu na prowadzenie programów lekowych w dziedzinie endokrynologii z myślą o zabezpieczeniu pacjentów, którzy nie uzyskują pełnego wyrównania chorób endokrynologicznych przy standardowym postępowaniu – wyjaśnia prof. Bronisz. – Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, będziemy mogli proponować mieszkańcom Opola i województwa specjalistyczną opiekę także z tego zakresu.

W ostatnim czasie uniwersytecki szpital uzyskał też oddzielne finansowanie na leczenie szpitalne z zakresu diabetologii. – Dzięki temu obecnie możemy szeroko hospitalizować i diagnozować pacjentów z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej – komentuje prof. Agata Bronisz. – Poradnia diabetologiczna funkcjonowała już wcześniej w strukturach szpitala. Teraz poszerzamy zakres jej działalności. W ostatnim roku, dzięki systematycznemu powiększaniu naszego zespołu, mogliśmy w niej wyodrębnić Poradnię dla Kobiet Ciężarnych Chorych na Cukrzycę. Planujemy również powołanie innych „subjednostek” skierowanych do wybranych pacjentów w cukrzycą.

– Z myślą o zabezpieczeniu pacjentów z Opola i województwa opolskiego systematycznie rozszerzamy zakres prowadzonej działalności medycznej, w ostatnich miesiącach o świadczenia na oddziałach z zakresu diabetologii i endokrynologii. Cieszy nas zrozumienie NFZ dla tych działań i przyznanie dedykowanego tym dyscyplinom finansowania. Dzięki temu nie uszczuplamy puli na leczenie innych chorób internistycznych. Oddział mocno się rozwija i specjalizuje. W jego ramach obecnie, obok pododdziału endokrynologii i diabetologii, działają pododdziały alergologii oraz gastroenterologii – komentuje Dariusz Madera, dyrektor generalny USK w Opolu.

Na zdjęciach:

Dr hab. n med. Agata Bronisz, prof. UO, kierownik Pododdziału Endokrynologii I Diabetologii;

Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałami.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram