USK w Opolu docenione za aktywność donacyjną

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu otrzymał 600 tys. zł za zaangażowanie w Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

– Dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Zdrowia będziemy mogli wyposażyć oddział między innymi w zaawansowany aparat do monitorowania ciśnienia śródczaszkowego, wideoendoskop intubacyjny oraz najwyższej klasy respirator – wymienia dr n. med. Ryszard Gawda, zastępca ordynatora Oddziału AiIT w USK w Opolu, którego zespół zajmuje się kwalifikacją, opieką i przygotowaniem dawców do pobrania narządów. – To sprzęt, który posłuży do optymalizacji leczenia chorych z ciężkimi urazami czaszkowo-mózgowymi i zwiększenia bezpieczeństwa chorego leczonego z powodu niewydolności oddechowej – kontynuuje dr Gawda.

USK w Opolu jako wielospecjalistyczny szpital, prowadzący centrum urazowe, od lat włącza się w krajowy program transplantacji i po raz kolejny otrzymał ministerialne finansowanie na doposażenie w sprzęt do rozwoju tej dziedziny medycyny. Przeszkoleni lekarze z Oddziału AiIT współpracują z ogólnopolskim centrum ds. transplantacji Poltransplant, które zajmuje się koordynacją pobrań i prowadzi listy biorców.

– Naszą rolą jest identyfikowanie dawców, przeprowadzanie rozmów z ich bliskimi i – przy braku przeciwwskazań – przygotowanie zmarłych do pobrania narządów. Czasu na przeprowadzenie wymaganych prawem czynności, od momentu wysunięcia podejrzenia śmierci mózgowej, jest niewiele. Niezwykle trudno utrzymać taki organizm w kondycji pozwalającej na pobranie narządów w idealnym stanie – opisuje dr Maciej Gawor, ordynator OAiIT. – A potrzeby transplantacyjne są w Polsce ogromne.

Coraz więcej osób czeka na przeszczep, a liczba pobrań w ostatnich latach zmalała. Wg statystyk ze strony internetowej Poltransplantu, w 2021 r. w Polsce pobrano narządy od niemal 400 zmarłych dawców. Wykonano łącznie niemal 1,3 tys. przeszczepów, w tym najwięcej nerek – ponad 700. Do końca lipca br. narządy pobrano od 254 zmarłych dawców, a wykonano 770 przeszczepów.

Z USK w Opolu do Poltransplantu w ciągu roku zgłaszanych jest ok. 20 zmarłych potencjonalnych dawców narządów.

– Doceniając wkład pracy całego zespołu koordynującego, który identyfikuje, kwalifikuje i sprawuje opiekę nad dawcami, pragnę serdecznie podziękować za Państwa zaangażowanie oraz poświęcenie, również w imieniu tych wszystkich pacjentów, którzy w wyniku Państwa działań mogą ponownie cieszyć się bezcennym darem, jakim jest życie – napisał minister zdrowia w piśmie do dyrekcji USK, informującym o przyznaniu finansowania za aktywność donacyjną w latach 2020-2021.

Na zdjęciu: Karetka zespołu transplantacyjnego pod USK w Opolu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram