Urząd Statystyczny informuje

Szanowni Państwo,
oprócz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), który trwa do 30 września 2021 r., statystyka publiczna prowadzi również bieżące badania ankietowe.
W przypadku tych badań kontakt z respondentami odbywa się wyłącznie telefonicznie. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, tzn. badana jest część gospodarstw domowych lub rolnych reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce.

W sierpniu i  wrześniu br. statystyka publiczna  realizuje następujące badania ankietowe:
•    Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (ZD, ZG) – badanie realizowane w sposób ciągły, spełniające ważną rolę w uzyskaniu bieżących danych o sytuacji na rynku pracy. Dane uzyskane  z badania wykorzystywane są do monitorowania i oceny skuteczności działań podejmowanych głównie w zakresie polityki rynku pracy, zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym, jak i międzynarodowym. Wyniki badania są także jednym ze źródeł danych do monitorowania polityki edukacyjnej w Polsce i w Europie.
•    Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków (ZD-H) – badanie realizowane w sposób ciągły. Ankieta „Sytuacja na rynku migrantów i ich potomków” stanowi uzupełniającą część Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Badanie realizowane jest co 8 lat.
•    Kondycja Gospodarstw Domowych (KGD) – badanie realizowane w terminie od 6 do 15 września, dostarczające informacji o postawach respondentów jako konsumentów, na podstawie subiektywnych opinii ludności. Celem badania jest uzyskanie wskaźników przedstawiających postawy (zachowania) konsumentów i ich zmiany w czasie.
•    Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych (BR-01, BR-01a, BR-01b, BR-04) – badanie realizowane w sposób ciągły, będące istotnym źródłem wiedzy o warunkach, w jakich żyje społeczeństwo Polski.  Na podstawie uzyskanych w badaniu wyników podejmowane są ważne decyzje z zakresu polityki społecznej, dotyczące wszystkich mieszkańców Polski. Wyniki badania umożliwiają m. in.: analizę poziomu i zróżnicowania warunków życia podstawowych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych oraz przyczyn powodujących te zróżnicowanie.
czytaj więcej>>

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram